martes, 18 de diciembre de 2012

Pedalada

El gest tècnic més destacat en el ciclisme és el pedaleig. Consisteix en fer rotacions de 360 º al voltant del eix del pedalier. Aquesta rotació determina l'avanç de la roda motriu de la bicicleta per mitjà dels engranatges dentats (engranatge central i pinyó) a través de la cadena de transmissió.
No obstant això, no és el mateix pedalar que donar-li als pedals; Per fer bé el primer és convenient adoptar certs procediments tècnics que permeten l'aprofitament màxim de totes les energies de l'esportista.
És a dir, la distribució correcta de l'energia per mitjà de la sincronització de determinats moviments naturals que permetin al cos desenvolupar el rendiment màxim, donant al gest tècnic l'harmonia, l'automatisme i la sensació de facilitat precises.

FASES DEL PEDALEIG

L'anàlisi de l'acció del pedaleig i de la posició dels membres inferiors es refereix a l'acció motora ideal per a la obtenció de la màxima força propulsora, en la qual se suposa que l'empenta ha d'incidir perpendicularment sobre la biela i el pedal.
Suposem el ciclista assegut sobre el seient, col.locat a la bicicleta a l'alçada i longitud corresponent a la seva particular estructura física, de tal manera que el seu baricentre caigui perpendicularment cap al centre del pedalier i, i el seu pes repartit acord assenyalen les experiències realitzades:

1. Aproximadament el 45% sobre la roda davantera.
2. Aproximadament el 55% sobre la roda del darrere.

En aquesta posició dividim el pedaleig en diverses fases, cadascuna de les quals ira cobrint de forma progressiva pel que fa a les accions generades pels diferents grups musculars que intervenen en aquesta acció propulsora.

En el nostre esport s'assenyalen dos tipus de pedaleig:

1. Pedala REDONDO: En el qual no hi ha cap "punt mort" o "sector crític" en tota la circumferència recorreguda pel pedal, treballant poc a poc i en acció coordinada tots els grups musculars involucrats en la pedalada. És el pedaleig característic dels corredors de pista pel necessari ús del pinyó fix.
2. Pedala A PISTON: Que el recorregut és:

ACTIU (avanç del pedal), on hi ha un treball actiu i fonamental per al desplaçament de la bicicleta per part dels músculs responsables.
PASSIU (Retrocés del pedal, representat per la fase, on el membre inferior es deixa arrossegar per l'acció d'avanç del pedal oposat.)
Hi ha, per tant, un "punt mort". S'adverteix que la posició dels pedals travessa els "sectors crítics" i s'observa també quan el ciclista escala costes d'excessiva duresa i, sobretot, quan el ciclista s'efectua de la pedalada "a danceo", és a dir, de peu sobre els pedals .

PEDALADA DE PEUS SOBRE ELS PEDALS

L'interès de l'anomenat "pedaleig en danceo" de peu sobre els pedals, resideix en el fet que el pes del cos és utilitzat parcialment o totalment per carregar sobre els pedals.

La pressió cap endavant amb una cama ve acompanyada per la tracció de la cama contrària. Ambdues accions són acompanyades simultàniament de la traccio exercida sobre el manillar per la contracció dels músculs dels braços i el tronc (dorsals, deltoide, pectorals, etc) que afavoreixen l'extensió dels membres inferiors.

La seva execució és imprescindible en les accions d'atac i contraatac, llançament de l'esprint, canvis de ritme i sobretot en pujades, on es converteix en el pedaleig característic dels escaladors. De vegades és, així mateix, un bon exercici descontracturar, aprofitat pels corredors en les etapes molt llargues en què s'està molt de temps assegut sobre el seient

Finalment, constitueix un excel lent exercici de musculació.

No hay comentarios:

Publicar un comentario